Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem przetwarzanych w serwisie internetowym urszulakingapanufnik.pl danych osobowych jest Urszula Kinga Panufnik.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego urszulakingapanufnik.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  3. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. prowadzenia bieżącej korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  5. statystycznym dotyczących analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  6. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 4. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
  1. przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie
  2. przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  3. do momentu wycofania zgody.

  Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo wydłużony w przypadku kiedy przetwarzane dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania zdefiniowanych w pkt. 3, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.
 6. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa lub podmioty z którymi administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownych umów (np. podmioty realizujące obsługę techniczną sklepu internetowego, świadczące usługi hostingowe itp.)
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu indywidualnego dostosowania ofert oraz informacji marketingowych.

Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Urszula Kinga Panufnik.
 4. Administrator serwisu może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z serwisu internetowego w następujących celach:
  1. Niezbędne pliki cookies – w celu prawidłowego działania podstawowych funkcji witryny bez których nie będzie działać w zamierzony sposób. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
  2. Funkcjonalne pliki cookie – w celu wykonywania pewnych funkcji, takich jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbierania informacji zwrotnych i innych funkcji stron trzecich.
  3. Wydajnościowe pliki cookie – w celu zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
  4. Analityczne pliki cookie – w celu zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
  5. Reklamowe pliki cookie – w celu dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
 5. Administrator serwisu udostępnia użytkownikom możliwość zarządzania indywidualnymi preferencjami plików cookies dla tego serwisu oraz wyboru które kategorie plików cookies będzie umieszczał na ich urządzeniach końcowych. W celu zaakceptowania umieszczania wszystkich wykorzystywanych przez Administratora serwisu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika powinien on wybrać opcję „Akceptuj wszystko” w dolnym prawym rogu ekranu. Wybór opcji „Odrzuć” spowoduje umieszczanie na urządzeniu końcowym użytkownika jedynie niezbędnych plików cookies. W celu dokonania indywidualnego wyboru kategorii plików cookies, które mają zostać umieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika należy kliknąć przycisk „Zmień ustawienia”.
 6. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. W tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 8. Administrator może korzystać w serwisie internetowym z usług analitycznych (takich jak Google Analytics, Universal Analytics, Facebook Pixel). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w serwisie internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę serwisu internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w serwisie internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących serwis internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie serwisu internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 9. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób udostępniania informacji o aktywności w serwisie internetowym. W tym celu należy zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki internetowej, np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub https://chrome.google.com/webstore/detail/block-facebook/gebclbfnlcebcljmgblacllmjkfidoef?hl=pl